• Pots fer les teves comandes per servei a domicili al 93 675 68 82

  • Momotaro a les xarxes socials

    Segueix-nos!

×
Términos y Condiciones
Termes i Condicions


El present avís legal (en endavant, el "Avís Legal") regula l'ús del servei del portal d'Internet WWW.momotarovalldoreix.com (en endavant, el "Web") de Momotaro Valldoreix amb domicili social a Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185 . Valldoreix

legislació

Amb caràcter general les relacions entre Momotaro Valldoreix amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents al web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Contingut i ús

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Momotaro Valldoreix.

El titular del web no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L'Empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de Momotaro Valldoreix i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de Momotaro Valldoreix. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l'Empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Enllaços (Links)

La presència d'enllaços (links) a les pàgines web de Momotaro Valldoreix té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.